top of page

Celoslovenská súťaž Zelená strecha roku 2022

Updated: Mar 17, 2023

V júni 2022 sa konala celoslovenská súťaž o najkrajšiu zelenú strechu roku. Zapojiť sa mohli realizátori zelených striech, architekti, developeri ale aj jednotlivci.

S cieľom spopularizovať zelené strechy a ukázať ich krásu a funkčnosť, ktorá napomáha zmierňovať negatívne dopady zmeny klímy vyhlasuje Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru súťaž Zelená strecha roku 2022.


Zapojiť sa do súťaže budú môcť realizátori zelených striech, architekti, developeri ale aj jednotlivci. Partnermi projektu sú AGRO CS Slovakia, a.s., časopis ASB.sk, portál ARCHINFO a HOSPODÁRSKE NOVINY. Zmena klímy prináša nutnosť adaptácie sa a práve zelené strechy sú jedným z nástrojov, ako zlepšiť podmienky pre náš život. Našou víziou je, zapojiť do súťaže laickú a odbornú verejnosť a napomôcť popularizácii vegetačných striech ako súčasti udržateľnej výstavby, ochrany životného prostredia a návratu zelene do sídiel.


Zapojiť do súťaže sa môžu :

  • developeri

  • architekti

  • realizátori zelených striech

  • majitelia budov, na ktorých je zelená strecha

Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách:

  • zelená strecha na rodinnom dome

  • zelená strecha na verejnej budove


Prihlásiť sa je možné do 19. 6. 2022 na našej web stránke Zelená strecha roku 2022 Všetky prihlásené zelené strechy budú uverejnené v zložke Zelená strecha roku 2022 na zelenestrechy.org. Hodnotiť súťažné strechy bude odborná porota menovaná predsedníctvom Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru. Za svojho favorita však, môže hlasovať aj laická verejnosť na našej web stránke Asociácie. Hlasovanie: Verejné hlasovanie bude prebiehať v termíne od 1. 7. do 31. 8.2022.

Vyhlásenie výsledkov súťaže: Víťazi súťaže budú vyhlásení na medzinárodnej Konferencii zelené strechy na jeseň v Bratislave.


Zelená strecha Záhorská Bystrica, Bratislava
Zelená strecha Záhorská Bystrica, Bratislava

Prečo sú zelené strechy ekologické ?


Zelené strechy sú adaptačným opatrením, ktoré napomáha zmierňovať negatívne dopady zmeny klímy. Zmierňujú tepelné ostrovy, znižujú teplotu v mestách a zadržiavajú dažďovú vodu. Zelené strechy zvyšujú v mestách hladinu kyslíka, znižujú hladinu emisií a zachytávajú prach. Navyše sú útočiskom pre užitočný hmyz a utužujú potrebnú symbiózu mestského prostredia s prírodou.


Benefitov zelených striech je však omnoho viac, zvýšia kvalitu vášho života po ekonomickej, ekologickej i estetickej stránke. Zapojte sa do súťaže so svojou zelenou strechou a inšpirujte iných k podniknutiu realizácie ich vlastnej zelenej strechy.

Zelená strecha slúži nám i našej prírode. Buďte súčasťou pozitívnej zmeny klímy spolu s nami.

Zelená strecha v Bratislave
Zelená strecha v Bratislave

Partneri súťaže:63 views0 comments

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page