top of page

Spolupráca asociácie s tvorcom moderného výskumu Zelených striech v Európe

Zelená strecha a významná vedecká spolupráca v oblasti výskumu zelených striech a zelenej infraštruktúry na Slovensku získava významnú posilu.

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru sa dohodla na spolupráci v oblasti výskumu zelených striech a zelenej infraštruktúry s jedným z najvýznamnejších a svetovo najuznávanejších vedcov:


Prof. Dr.-Ing. Manfred Köhler, Landscape architect, BDLA

z University of Applied Sciences Neubrandenburg, Germany.


Manfred Köhler
Prof. Dr.-Ing. Manfred Köhler

Najbližšie budete mať možnosť stretnúť tohto vedca osobne v Bratislave na našej konferencii v Septembri 2023. Bude otvárať vedeckú sekciu konferencie so svojou prednáškou. Sledujte náš web.


Prof. Dr.-Ing. Manfred Köhler

Vzdelanie: Technická univerzita v Berlíne, Nemecko. Diplom 1981, PhD: 1987


Odborné činnosti:

- 1981 – 1990: vedec; Inštitút ekológie, Technická univerzita, Berlín, Nemecko,

- 1990 - 1994: výkonný riaditeľ Výskumného centra krajinnej ekológie, Brémy, Nemecko,

- 1994- marec 2021: profesor krajinnej ekológie na Univerzite aplikovanej Vedy, Neubrandenburg.

- Od apríla 2021: Senior Professor Univ. aplikovaných vied,

- apríl až august 2021 aj hosťovanie profesora Varšavskej univerzity vied o živote,

- Prednášajúci na čiastočný úväzok Univerzita Jiao Tong, Šanghaj,

- záhradný architekt,

- Člen príbuzných asociácií, ako sú FLL, BUGG, BDLA.


Paul-Lincke Ufer, Berlín, zelená strecha výskum
Paul-Lincke Ufer, Berlín: Dlhodobý výskum počas 34 rokov ako modernizácia typického komplexu budov na dvore

Prof. Dr.-Ing. Manfred Köhler je spoluzakladateľ World Green Infrastructure Network (WGIN) v roku 2008; od roku 2008 prezidentom tejto organizácie www.worldgreenroof.org.

Publikoval viac ako 200 súvisiacich vedeckých publikácií s hlavným zameraním na zelené strechy, živé steny resp. vnútorná ekologizácia.

Vyberáme najzaujímavejšie z nich:


Köhler, M. 2022: EXTENSIVE GREEN ROOF STUDY ON A RETROFIT BUILDING IN

BERLIN, GERMANY: REPORT AFTER 34 YEARS OF MONITORING CitiesAlive: 19th

Annual Green Roof and Wall Conference. 2022 Conference Proceedings. Link


Köhler, M. Kaiser. D., 2019. Evidence of the Climate Mitigation Effect of Green Roofs –

A 20-Year Weather Study on an Extensive Green Roof (EGR) in Northeast Germany Buildings,

2019,9 7800 Worte, = 50.000 Zeichen= 33 Normseiten, ISSN 2075-5309,

Buildings 2019, 9, 157; doi:10.3390/buildings9070157 Link
Ján Rapan

Viceprezident Asociácie

103 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page