top of page

Asociácia sa stáva členom World Green Infrastructure Network!

WGIN je registrované neziskové medzinárodné združenie, ktorého hlavnou hnacou silou je vášeň a silné zjednotené presvedčenie, že náš svet sa musí rozvíjať v rešpekte a synergii s prírodou

Dňa 3. apríla 2023 sme dostali oficiálnu pozvánku od World Green Infrastructure Network k členstvu tejto celosvetovo jednej z najväčších organizácií v oblastiach ako sú Zelená strecha a

Zelená infraštruktúra.

World Green Infrastructure Network (WGIN) aktuálne s HQ v Toronto, Kanada.


WGIN je registrované neziskové združenie, ktorého hlavnou hnacou silou je vášeň a silné zjednotené presvedčenie, že náš svet sa musí rozvíjať v rešpekte a synergii s prírodou. Prechod od „šedej k zelenej a modrej infraštruktúre“ pre budovanie a urbanistický dizajn je cieľom úsilia WGIN ako globálnej siete založenej na spolupráci, pretože „vegetácia to umožňuje“.


V roku 2019 WGIN vytvorila európsku sekciu s cieľom zvýšiť povedomie medzi tvorcami politík EÚ o viacerých výhodách zelenej infraštruktúry.


World Green Infrastructure Network usporadúva aj:

World Green Infrastructure Congress 2023 v Berlíne (bližšie v poste pod týmto blogom).Ján Rapan

Viceprezident Asociácie

13 views0 comments

Related Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page