top of page

Asociácia pre zelené strechy víťazom slovenského kola EEPA 2022

Updated: Mar 17, 2023

Európska cena za podporu podnikania (EEPA) sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných projektov zameraných na podporu podnikania.
European Enterprise Promotion Awards 2022 (EEPA)
European Enterprise Promotion Awards 2022 (EEPA)

Víťazné projekty „Zelené Strechy pre odolnejšie Slovensko“ a inovácia Learn and Lead postupujú do európskeho kola. Cieľom Európskej ceny za podporu podnikania je odmeniť výnimočné projekty a iniciatívy, ktoré podporujú podnikateľské aktivity. Tiež zvýšiť povedomie o podnikaní a povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov. Iniciatívu organizuje Európska komisia a na Slovensku ju zastrešuje Slovak Business Agency.

Tento rok sa do súťaže prihlásilo 9 projektov. Celkovým víťazom národného kola súťaže sa stal projekt Asociácie zelených striech a zelenej infraštruktúry, s názvom Zelené Strechy pre odolnejšie Slovensko. Projekt bol nominovaný v kategórii podpora udržateľnej transformácie. Iniciatíva sa zameriava na šírenie osvety ohľadne benefitov zelených striech a iných adaptačných opatrení, ich popularizáciu medzi odbornou a laickou verejnosťou, ako aj vzdelávanie v oblasti navrhovania, realizácie a údržby vegetačných striech podľa štandardov pre zelené strechy.


Benefity zelenej strechy

Realizácia zelených striech v súvislosti s adaptáciou na zmenu klímy dáva veľký zmysel, pretože tieto strechy zmierňujú tepelné ostrovy v mestách, ochladzujú a zvlhčujú okolité prostredie, zadržiavajú dažďovú vodu, zachytávajú prach a CO2 z ovzdušia a znižujú strácajúcu sa biodiverzitu v mestách. Asociácia sa prepája s podobne zameranými organizáciami, podnikateľmi zaoberajúcimi sa architektúrou a udržateľnosťou. Asociácia v rámci návrhov, konzultácii a realizácii zelených striech spolupracuje aj s inštitúciami, ako sú napríklad Prezidentská kancelária, ministerstvá a samosprávne kraje. Taktiež je súčasťou European Federation of Green Roof & Wall Associations a členom českej sekcie Zelené strechy.

Druhým najvyššie bodovaným projektom, ktorý postupuje do európskeho kola súťaže je inovácia Learn and Lead od spoločnosti Learn & Lead Innovation s.r.o..

Projekt bol nominovaný v kategórii investovanie do podnikateľských zručností. Táto inovácia prepája svet vzdelávania a podnikania. Prebúdza záujem o podnikavosť a leadership u tých, ktorí vzdelávajú. Tiež rozvíja kultúru neustáleho vzdelávania vo firmách a u tých čo podnikajú, či vedú tímy.

Ústrednými myšlienkami inovatívneho konceptu vzdelávania sú rozvoj programov celoživotného vzdelávania pre učiteľov aplikáciou princípov: prístup zameraný na potreby žiaka a sebarozvoj učiteľa pomocou Learn & Lead prostredníctvom 9 princípov moderného človeka.


Ďalšie projekty ktoré sa zapojili do súťaže EEPA 2022


  • Projekt Circular Slovakia – je verejno-súkromnou platformou na podporu obehového hospodárstva, ktorá spája obchodné spoločnosti, vládne a znalostné inštitúcie, združenia a mimovládne organizácie s ambíciou urýchliť prechod na zelenšie a obehové Slovensko.

  • Projekt Exportéri.sk – Iniciatíva exporteri.sk poskytuje podnikateľom najdôležitejšie informácie pre exportné aktivity na jednom mieste.

  • Projekt Youtube portál Natur Pack – vzdeláva a zvyšuje povedomie o téme odpadov verejnosť, samosprávy i výrobcov.

  • Projekt ITAPA – Informačné technológie a verejná správa je už 21 rokov vrcholovým eGovernment podujatím na Slovensku. Je to platforma najväčších konferenčných podujatí o digitalizácii a nových technológiách na Slovensku.

  • Projekt Econec –spoločnosť ECONEC na trh prináša unikátne, inteligentné a efektívne technologické riešenia pre rozvoj jednej z čoraz viac využívanej a populárnej formy cestovného ruchu – cykloturistiky a mikromobility.

  • Projekt Ženy podnikajte – podpora žien v začiatkoch aj v rozbehnutom podnikaní prostredníctvom právneho a biznisového vzdelávania. Projekt, ktorý zahŕňa niekoľko aktivít na podporu žien v podnikaní

  • Projekt Objav Udržateľné Slovensko – mapuje, medializuje a podporuje udržateľné turistické aktivity, zaujímavosti, ciele, miesta a projekty naprieč slovenskými regiónmi.


zdroj: npc.sk

27 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page