top of page

Asociácia ZSaZI prijatá za nového člena EFB

Updated: Mar 16, 2023

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru bola 9.6.2021 prijatá za člena Európskej federácie pre zelené strechy a fasády (EFB).
Mapa členov Európskej federácie pre zelené strechy (EFB)
Mapa členov Európskej federácie pre zelené strechy a fasády (EFB)

Slovensko už nie je šedým miestom v Európe.


Zelené strechy sa v Európe realizujú a inštalujú už desiatky rokov, na Slovensku však boli ešte donedávna neznámym pojmom. Dnes už vieme, že zelené strechy sú jedným z možných adaptačných opatrení, ktoré pomáha zmierňovať dôsledky globálneho otepľovania a súvisiacej klimatickej krízy. Nie je to len trendová záležitosť, v európskych krajinách sa tieto riešenia osvedčili, preto sú dnes zelené strechy súčasťou balíka európskeho Plánu obnovy a sériou opatrení na zadržiavanie vody a zmiernenie tepelných ostrovov v mestách.

Nato, aby bol tento efekt citeľný, však nestačí pokryť zelenou strechou 1-2 budovy v obci alebo meste.

Zmenu dokážeme spraviť jedine spolu, spoločnými silami, prepojením a vzájomnou spoluprácou architektov, developerov, záhradníkov, univerzít, samospráv a štátnych inštitúcií.


Sme hrdí, že Slovenská Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru bola 9.6.2021 prijatá za člena Európskej federácie pre zelené strechy a fasády (EFB). Zároveň sme sa stali členom Českej Asociácie Zelené střechy (ZeS).


Umožní to aktívnejšiu spoluprácu medzi národnými asociáciami, využívanie najnovších poznatkov a trendov, aby sme boli schopní držať krok s klimatickou zmenou a pomohli tak urobiť naše mestá odolnejšími voči negatívnym vplyvom počasia.


Rozchodníky na zelenej streche, Záhorská Bystrica, lokalita Bratislava
Rozchodníky na zelenej streche, Záhorská Bystrica, lokalita Bratislava
Zároveň sme sa stali členom Českej Asociácie Zelené střechy (ZeS).

Odborná sekce Zelené střechy (ZeS)

Vznikla v roku 2013 na základe spoločných záujmov členov Svazu zakládání a údržby zeleně. Poslaním je podporovať ozeleňovanie striech, stien budov a stavebných konštrukcií ako súčasť udržateľnej výstavby, ochrany životného prostredia a návratu zelene do miest. Okrem toho ZeS vydáva odborné publikácie, organizuje odborné kurzy, prednášky, semináre či exkurzie pre svojich členov, ale aj laickú a odbornú verejnosť. ZeS je tiež členom európskej organizácie EFB – the European Federation of Green Roof Associations, ktorá združuje národné profesijné organizácie.
European Federation of Green Roof Associations (EFB)

European Federation of Green Roof Associations založili v roku 1997 zakladajúce združenia zelených striech Rakúska, Nemecka a Švajčiarska. Od roku 2019 má EFB 15 členských združení – Holandsko, Belgicko, Francúzsko, Škandinávia, Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Česká republika, Portugalsko, Anglicko, Španielsko, Srbsko a najnovšie aj Slovensko. EFB a jej členovia aktívne propagujú používanie zelených striech a zelených fasád v celej Európe. Víziou a poslaním sú OBYVATEĽNÉ – BEZPEČNÉ – ZELENÉ MESTÁ PRE BUDÚCE GENERÁCIE.

Buďte súčasťou pozitívnej zmeny klímy spolu s nami


Členom Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru sa môže stať každý. Každý, komu záleží na prostredí, v ktorom žije a chce sa zapojiť do boja s klimatickými zmenami. My vám poskytneme odbornú súčinnosť.

11 views0 comments

コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
bottom of page