top of page

Kvalita ovzdušia, klimatické zmeny a zdravie obyvateľstva v žilinskom kraji

Updated: Mar 17, 2023

V projekte LIFE IP sme porozprávali o zelených strechách pre Žilinský samosprávny kraj na tému "Kvalita ovzdušia, klimatické zmeny, zdravie obyvateľstva"

Kvalitu ovzdušia nevnímame na sebe až tak bezprostredne. Väčšinou až z odstupom času na našom zdraví. Prijali sme pozvanie porozprávať o zelených strechách v projekte LIFE IP na tému – Vegetačné strechy – ako urobiť mestá zelenšie a odolnejšie. Jedným z benefitov vegetačných striech je aj zachytávanie prachu a CO2. Zlepšujú lokálnu mikroklímu, zvlhčujú a ochladzujú okolité prostredie, čím prispievajú k zlepšeniu životného prostredia.

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (LIFE18IPE/SK/000010) podporila Európska únia v rámci programu LIFE. Projekt je spolu financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR.6 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page