Konferencia: WOF – World of Freight, Bratislava

Konferencia: WOF – World of Freight, Bratislava

BRATISLAVA, 6.- 8. októbra 2021

Konferencia v Bratislave s medzinárodnou účasťou spoločností, kde sme za  Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru mali v diskusnom panely predsedu Branislava Siklienku. Témou boli diskusie a možnosti inštalácie zelených striech na priemyselných halách a znižovanie uhlíkovej stopy.

Nakoľko tieto typy stavieb zaberajú obrovskú plochu pozemkov, na ktorých bola zväčša pred výstavbou zeleň, je potrebné takýto zásah kompenzovať a zabezpečiť, aby voda z plôch zostávala, čo najviac v danej lokalite. Na to je možné využiť zelené strechy, dažďové záhrady, retencie alebo vode priepustné parkovacie plochy.

Zistite viac informácií na 👉 WOF Expo

Konferencia: WOF – World of Freight, Bratislava
Konferencia: WOF – World of Freight, Bratislava
Buďte súčasťou pozitívnej zmeny klímy spolu s nami 🌍

Novinky