top of page
Mensch_mAufbau.webp
26.- 27. SEPTEMBER 2023
hotel Park Inn by Radisson Danube, Bratislava
28. SEPTEMBER 2023
celodenná exkurzia autobusom
Spolu zažijeme 24 odborných prednášok a budete mať možnosť porozprávať sa s účastníkmi konferencie na večernom networkingu. Prepájanie je dôležité, pretože spájaním dokážeme urobiť pre naše mestá a nasledujúce generácie viac.
nad podujatím prevzala záštitu
prezidentka Slovenskej republiky
pani Zuzana Čaputová

tvoríme udržateľné a zmysluplné riešenia

Podporte nás 2% z daní

Tvoríme vedu, výskum a inovácie pre všetky druhy budov. Nie len pre budúcnosť. Pre dnešok. Navyšujeme zásadne energetickú efektívnosť budov a znižujeme nároky na výrobu energií. Redukujeme vaše náklady spojené so spracovaním dažďovej vody.

Nedokážeme zásadne znížiť globálne GHG emisie. Dokážeme však účinne vytvárať Adaptáciu na prebiehajúcu Klimatickú zmenu. Vaša podpora nás bude posúvať ďalej k uskutočniteľným riešeniam.

kliknite, dozviete sa viac

Zelená strecha a Guthaus Bratislava

o nás

Asociácia pre zelené strechy

a zelenú infraštruktúru

Podpora ozelenenia striech, stien budov a iných stavebných konštrukcií a prvkov zelenej infraštruktúry, hospodárenia s vodou a energetickej efektívnosti sídel ako súčasti udržateľnej výstavby, ochrany životného prostredia a návratu zelene do sídiel.

Zelená strecha, veda a výskum. Vegetačná strecha a benefity. Dotácie.

spolupracujeme globálne

World Green Infrastructure Network

Asociácia je členom. WGIN zastrešuje lokálne organizácie venujúce sa Zelenej infraštruktúre, ako aj partnerské organizácie pôsobiace na viacerých kontinentoch.

Spolupracujeme s významnými univerzitami. Tvoríme vlastný výskum, analýzy a využívame pritom prvky umelej inteligencie.

Zelená strecha a najväčšia úťaž na Slovensku.

vieme, že toto úsilie má zatiaľ málo pozornosti

Oceňujú našu prácu

a my oceňujeme tú Vašu

Asociácia pre zelené strechy za krátke obdobie svojej existencie získava významné ocenenia. Zelená strecha roku je súťažou pre každého; nominovať môže aj verejnosť. Najnovšie chceme oceniť aj práce študentov, vedcov, komunity. Nie je to len o strechách. Je to o vás.

Výskum a Zelená strecha. Štandardy a normy pre architektov, developerov, realizátorov. Aj pre segment - svojpomocne.

merateľné úsilie a výsledky

Tvoríme štandardy a normy

pre trh, ktorý ešte len vzniká

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru má  vlastnú vydavateľskú činnosť. V spolupráci so špičkovými domácimi a zahraničnými odborníkmi vytvárame metodiku pre návrh, projekciu, realizáciu a údržbu zelených striech a zelenej infraštruktúry.

Zelená strecha a Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru.

je to veľmi jednoduché

Ako sa stať členom Asociácie

pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru má rôznorodú členskú základňu. Staňte sa členom a budete mať možnosť spolupracovať s najlepšími v odbore z domova aj zo zahraničia. Máme špecializované členstvá pre študentov, pedagógov, výskum, biznis, realizátorov, správcovské spoločnosti a developerov. Vzájomným prepájaním a zdieľaním skúseností chceme zlepšovať životné prostredie.

Zelená strecha a prínosy pre spoločnosť.

objavte viac obsahu

Čo ste nenašli tu, nájdete  v MENU. Členovia ešte viac.

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru presadzuje otvorený prístup k informáciám. Sekcia Blog a Novinky je prístupná pre všetkých. Naši členovia majú možnosť získať prístup k extra obsahu v členskej sekcii - príprava projektov, špecifický výskum, spôsob financovania.
Členovia Asociácie majú o.i. k dispozícii kalendár seminárov a konferencií (Asociácie, partnerov, členov), ktoré sa organizujú u nás i v zahraničí a môžu sa aktívne na podujatiach podieľať a zviditeľniť.

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru tvorí vzdelávacie aktivity pre študentov a odborníkov.

Aktívne spolupracujeme s profesnými združeniami, samosprávami a štátnymi inštitúciami. Spolupracujeme s vedcami a realizujeme vlastný výskum. Navštívte našu sekciu Blog a Novinky.

zdieľame informácie, znalosti a skúsenosti

Vzdelávanie, podpora a  výskum, odborné články

a novinky