Hlasovanie skončilo (kvóta hlasov bola dosiahnutá).