Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022

Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀

BRATISLAVA, 25. mája 2022

S cieľom spopularizovať zelené strechy a ukázať ich krásu a funkčnosť, ktorá napomáha zmierňovať negatívne dopady zmeny klímy vyhlasuje Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru súťaž  Zelená strecha roku 2022 🍀 

Zapojiť sa do súťaže budú môcť realizátori zelených striech, architekti, developeri ale aj jednotlivci. Partnermi projektu sú AGRO CS Slovakia, a.s., časopis ASB.sk, portál ARCHINFO a HOSPODÁRSKE NOVINY.

Zmena klímy prináša nutnosť adaptácie sa a práve zelené strechy sú jedným z nástrojov, ako zlepšiť podmienky pre náš život. Našou víziou je, zapojiť do súťaže laickú a odbornú verejnosť a napomôcť popularizácii vegetačných striech ako súčasti udržateľnej výstavby, ochrany životného prostredianávratu zelene do sídiel.

Zapojiť do súťaže sa môžu :

  • developeri
  • architekti
  • realizátori zelených striech
  • majitelia budov, na ktorých je zelená strecha

Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách:

  • zelená strecha na rodinnom dome
  • zelená strecha na verejnej budove

Prihlásiť sa je možné do 19. 6. 2022 na našej web stránke 👉 Zelená strecha roku 2022

Všetky prihlásené zelené strechy budú uverejnené v zložke Zelená strecha roku 2022 na zelenestrechy.org. Hodnotiť súťažné strechy bude odborná porota menovaná predsedníctvom Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru. Za svojho favorita však, môže hlasovať aj laická verejnosť na našej web stránke Asociácie.

Hlasovanie:

Verejné hlasovanie bude prebiehať v termíne od 1. 7. do 31. 8.2022.

Vyhlásenie výsledkov súťaže:

Víťazi súťaže budú vyhlásení na medzinárodnej Konferencii zelené strechy na jeseň v Bratislave.

Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀

Prečo sú zelené strechy ekologické ?

Zelené strechy sú adaptačným opatrením, ktoré napomáha zmierňovať negatívne dopady zmeny klímy. Zmierňujú tepelné ostrovy, znižujú teplotu v mestách a zadržiavajú dažďovú vodu. Zelené strechy zvyšujú v mestách hladinu kyslíka, znižujú hladinu emisií a zachytávajú prach. Navyše sú útočiskom pre užitočný hmyz a utužujú potrebnú symbiózu mestského prostredia s prírodou.

Benefitov zelených striech je však omnoho viac, zvýšia kvalitu vášho života po ekonomickej, ekologickej i estetickej stránke. Zapojte sa do súťaže so svojou zelenou strechou a inšpirujte iných k podniknutiu realizácie ich vlastnej zelenej strechy.

Zelená strecha slúži nám i našej prírode. Buďte súčasťou pozitívnej zmeny klímy spolu s nami 🌍

Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀

Partnermi súťaže sú:

Novinky