Asociácia pre zelené strechy je pripravená pomôcť horúcim mestám. Počíta s nimi Plán obnovy aj štrukturálne fondy EÚ

Extenzívna zelená strecha Bratislava

BRATISLAVA, 17. marca 2021 – Pomôcť spraviť život v mestách udržateľnejší a príjemnejší je pripravená Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru (ďalej len Asociácia), ktorá vznikla na prelome tohto roku. V spolupráci so samosprávami, štátom, developermi a obyvateľmi chce docieliť čo najväčšie pokrytie striech a fasád budov živými zarastenými plochami. Zelené strechy totiž pomáhajú zmierňovať dôsledky globálneho otepľovania […]