Asociácia pre zelené strechy sa stala víťazom slovenského kola EEPA 2022

Európska cena za podporu podnikania (EEPA)

BRATISLAVA, 21. júl 2022

Európska cena za podporu podnikania (EEPA) sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných projektov zameraných na podporu podnikania. Víťazné projekty „Zelené Strechy pre odolnejšie Slovensko“ a inovácia Learn and Lead postupujú do európskeho kola.  

Cieľom Európskej ceny za podporu podnikania je odmeniť výnimočné projekty a iniciatívy, ktoré podporujú podnikateľské aktivity. Tiež zvýšiť povedomie o podnikaní a povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov. Iniciatívu organizuje Európska komisia a na Slovensku ju zastrešuje Slovak Business Agency.

Tento rok sa do súťaže prihlásilo 9 projektov. Celkovým víťazom národného kola súťaže sa stal projekt Asociácie zelených striech a zelenej infraštruktúry, s názvom Zelené Strechy pre odolnejšie Slovensko. Projekt bol nominovaný v kategórii podpora udržateľnej transformácie. Iniciatíva sa zameriava  na šírenie osvety ohľadne benefitov zelených striech a iných adaptačných opatrení, ich popularizáciu medzi odbornou a laickou verejnosťou, ako aj vzdelávanie v oblasti navrhovania, realizácie a údržby vegetačných striech podľa štandardov pre zelené strechy.

Realizácia zelených striech v súvislosti s adaptáciou na zmenu klímy dáva veľký zmysel, pretože tieto strechy zmierňujú tepelné ostrovy v mestách, ochladzujú a zvlhčujú okolité prostredie, zadržiavajú dažďovú vodu, zachytávajú prach a CO2 z ovzdušia a znižujú strácajúcu sa biodiverzitu v mestách. Asociácia sa prepája s podobne zameranými organizáciami, podnikateľmi zaoberajúcimi sa architektúrou a udržateľnosťou. Asociácia v rámci návrhov, konzultácii a realizácii zelených striech spolupracuje  aj s inštitúciami, ako sú napríklad Prezidentská kancelária, ministerstvá a samosprávne kraje.  Taktiež je súčasťou European Federation of Green Roof & Wall Associations a členom českej sekcie Zelené strechy.

Druhým najvyššie bodovaným projektom, ktorý postupuje do európskeho kola súťaže  je inovácia Learn and Lead od spoločnosti Learn & Lead Innovation s.r.o., Projekt bol nominovaný v kategórii investovanie do podnikateľských zručností. Táto inovácia  prepája svet vzdelávania a podnikania. Prebúdza záujem o podnikavosť a leadership u tých, ktorí vzdelávajú a rozvíja kultúru neustáleho vzdelávania vo firmách a u tých čo podnikajú, či vedú tímy. Ústrednými myšlienkami inovatívneho konceptu vdelávania sú rozvoj programov celoživotného vzdelávania pre učiteľov aplikáciou princípov : prístup zameraný na potreby žiaka a sebarozvoj učiteľa pomocou Learn & Lead prostredníctvom 9 princípov moderného človeka.

Ďalšie projekty ktoré sa zapojili do súťaže EEPA 2022

  • Projekt Circular Slovakia –  je verejno-súkromnou platformou na podporu obehového hospodárstva, ktorá spája obchodné spoločnosti, vládne a znalostné inštitúcie, združenia a mimovládne organizácie s ambíciou urýchliť prechod na zelenšie a obehové Slovensko.
  • Projekt Exportéri.sk – Iniciatíva exporteri.sk poskytuje podnikateľom najdôležitejšie informácie pre exportné aktivity na jednom mieste.
  • Projekt Youtube portál Natur Pack  – vzdeláva a zvyšuje povedomie o téme odpadov verejnosť, samosprávy i výrobcov. 
  • Projekt ITAPA – Informačné technológie a verejná správa je už 21 rokov vrcholovým eGovernment podujatím na Slovensku. Je to platforma najväčších konferenčných podujatí o digitalizácii a nových technológiách na Slovensku.
  • Projekt  Econec –spoločnosť ECONEC na trh prináša unikátne, inteligentné a efektívne technologické riešenia pre rozvoj jednej z čoraz viac využívanej a populárnej formy cestovného ruchu – cykloturistiky a mikromobility.
  • Projekt Ženy podnikajte – podpora žien v začiatkoch aj v rozbehnutom podnikaní prostredníctvom právneho a biznisového vzdelávania. Projekt, ktorý zahŕňa niekoľko aktivít na podporu žien v podnikaní
  • Projekt Objav Udržateľné Slovensko – mapuje, medializuje a podporuje udržateľné turistické aktivity, zaujímavosti, ciele, miesta a projekty naprieč slovenskými regiónmi.

zdroj: npc.sk

Novinky

Aktuality.sk: Podcast o zelených strechách

Aktuality.sk: Podcast o zelených strechách

BRATISLAVA, 18. augusta 2022 Toto leto nám ukazuje, aké dôležité je adaptovať našu krajinu na zmenené klimatické podmienky. Opatrenia, akými sú zelené strechy, zelené fasády,

Zuzana Beerová

Obchodný manažér spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s., záhradný a krajinný architekt. Po absolvovaní štúdia na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva v Nitre, Zuzana postupne začala uplatňovať nadobudnuté skúsenosti z oboru v spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s., kde od roku 2014 až dodnes pôsobí ako obchodný manažér PROFI. Špecializuje sa a zastrešuje predaj kompletného sortimentu pre vegetačné strechy a parkové úpravy na slovenskom trhu. Aktívne sa podieľa na návrhu správneho a funkčného vegetačného súvrstvia na rôznych projektoch extenzívnych a intenzívnych striech.

Pavel Dostál

Pôsobí ako konateľ vo firme GreenVille service s.r.o., ktorá sa zaoberá realizáciami zelených striech od roku 2012. Pavel Dostal je tiež predseda odbornej sekcie Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně združujúca firmy a organizácie profesionálne sa zaoberajúce zeleňou na budovách. Je aktívnym členom pracovných skupín České rady pro šetrné budovy (CZGBC) a jedným z viceprezidentov medzinárodnej organizácie EFB združujúci národné asociácie zelených striech v európskych krajinách.

Vladimír Kočvara

Pete Ellis

Odborník na zelené strechy. Jeho spoločnosť sídli v Bostone a má viac ako desaťročné skúsenosťami v tomto odvetví. Pete je oddaný obhajca, pedagóg a realizátor zelených striech a pevne verí v regeneračnú silu zelenej infraštruktúry a riešení založených na prírode. Pete, ktorý pochádza z rôznorodého prostredia v oblasti umenia, stavebníctva, dizajnu a poľnohospodárstva, má holistický prístup k svojej práci, s dôrazom na interdisciplinárne myslenie a spoluprácu. Spolu so svojím tímom v Recover Green Roofs vyvinul a inštaloval zelené strechy a strešné farmy po celých Spojených štátoch, pričom neúnavne pracoval na podpore začlenenia prírody do nášich zastavaných miest.

Martin Vysoký

Krajinný architekt, ktorý pracuje v konzultačnej spoločnosti Edge, ktorá sídli v švédskom Malmö. Zameriava sa na tvorbu multifunkčných verejných priestorov, ktoré prispievajú ku kvalite mestského života. Je spoluautorom príručky Živé ulice – príručka k Bluegreengrey systémov, ktorá bola vytvorená pre deväť švédskych samospráv a ktorá vychádza z niekoľkoročného výskumu a aplikácie týchto systémov v mestskom prostredí. Vo svojej prezentácii bude hovoriť o medzioborovom prístupe, ktorý ukazuje ako spojiť funkcie hospodárenia s dažďovou vodou, výsadbového a koreňového priestoru pre vegetáciu a spevnené povrchy pre dopravu na tej istej ploche a tom istom objeme s cieľom zabezpečenia ekosystémových služieb a zvýšenia klimatickej odolnosti mestských priestorov.

Ing. Rastislav Nemec

Ing. Rastislav Nemec je riaditeľom divízie rozvoja podnikania v Slovenskom plynárenskom priemysle, a. s. od februára 2021. Divízia, ktorú riadi, má kompetencie a zodpovednosti za vytváranie a realizáciu strategických rozvojových príležitostí v oblastiach budovania obnoviteľných zdrojov energií (OZE), najmä fotovoltických a veterných elektrární, ďalej produkcie alternatívnych nízko emisných energií a palív, vrátane biometánu a zeleného vodíka a v neposlednom rade v oblasti poskytovania moderných energetických služieb a riešení, akými je napr. agregácia. Rastislav Nemec bol pred príchodom do SPP na strane poradenskej spoločnosti manažérom projektu a hlavným expertom pre vytvorenie novej vízie a stratégie SPP do roku 2030, ktorá sa od roku 2020 postupne implementuje.

Dusty Gedge

Profesionál v oblasti zelenej infraštruktúry, rečník, fotograf a ochranca prírody V súčasnosti je Dusty Gedge prezidentom Európskej federácie asociácií zelených striech (EFB) a zakladateľom Livingroofs.org uznávanou autoritou, dizajnérom a konzultantom v oblasti zelených striech a zelenej infraštruktúry. Spolupracuje s Garym Grantom pre Green Infrastructure Consultancy Ltd. Dusty jel celý život pozorovateľom vtákov a má veľký záujem o prírodu, či už ide o divé včely, motýle alebo poľné kvety. Pozorovanie vtáctva ho nasmerovalo v jeho kariére k zelenej infraštruktúre.