Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru prijatá za nového člena European Federation of Green Roof & Living Wall Associations

European Federation of Green Roof Associations

BRATISLAVA, 9. júla 2021 – Slovensko už nie je šedým miestom v Európe 🍀

Zelené strechy sa v Európe realizujú a inštalujú už desiatky rokov, na Slovensku však boli ešte donedávna neznámym pojmom. Dnes už vieme, že zelené strechy sú jedným z možných adaptačných opatrení, ktoré pomáha zmierňovať dôsledky globálneho otepľovania a súvisiacej klimatickej krízy. Nie je to len trendová záležitosť, v európskych krajinách sa tieto riešenia osvedčili, preto sú dnes zelené strechy súčasťou balíka európskeho Plánu obnovy a sériou opatrení na zadržiavanie vody a zmiernenie tepelných ostrovov v mestách.

Nato, aby bol tento efekt citeľný, však nestačí pokryť zelenou strechou 1-2 budovy v obci alebo meste. Zmenu dokážeme spraviť jedine spolu, spoločnými silami, prepojením a vzájomnou spoluprácou architektov, developerov, záhradníkov, univerzít, samospráv a štátnych inštitúcií.

Sme hrdí, že Slovenská Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru bola 9.6.2021 prijatá za člena Európskej federácie pre zelené strechy a fasády (EFB). Zároveň sme sa stali členom Českej Asociácie Zelené střechy (ZeS).

Umožní to aktívnejšiu spoluprácu medzi národnými asociáciami, využívanie najnovších poznatkov a trendov, aby sme boli schopní držať krok s klimatickou zmenou a pomohli tak urobiť naše mestá odolnejšími voči negatívnym vplyvom počasia.

 

Rozchodník - rastliny pre zelené strechy

Odborná sekce Zelené střechy (ZeS)

Vznikla v roku 2013 na základe spoločných záujmov členov Svazu zakládání a údržby zeleně. Poslaním je podporovať ozeleňovanie striech, stien budov a stavebných konštrukcií ako súčasť udržateľnej výstavby, ochrany životného prostredia a návratu zelene do miest. Okrem toho ZeS vydáva odborné publikácie, organizuje odborné kurzy, prednášky, semináre či exkurzie pre svojich členov, ale aj laickú a odbornú verejnosť.
ZeS je členom európskej organizácie EFB – the European Federation of Green Roof Associations, ktorá združuje národné profesijné organizácie.

European Federation of Green Roof Associations

European Federation of Green Roof Associations založili v roku 1997 zakladajúce združenia zelených striech Rakúska, Nemecka a Švajčiarska. Od roku 2019 má EFB 15 členských združení – Holandsko, Belgicko, Francúzsko, Škandinávia, Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Česká republika, Portugalsko, Anglicko, Španielsko, Srbsko a najnovšie aj Slovensko.
EFB a jej členovia aktívne propagujú používanie zelených striech a zelených fasád v celej Európe. Víziou a poslaním sú OBYVATEĽNÉ – BEZPEČNÉ – ZELENÉ MESTÁ PRE BUDÚCE GENERÁCIE.

Buďte súčasťou pozitívnej zmeny klímy spolu s nami 🌍
 
Členom Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru sa môže stať každý, každý, komu záleží na prostredí, v ktorom žije a chce sa zapojiť do boja s klimatickými zmenami. My vám poskytneme odbornú súčinnosť.
 

 

Novinky